για &

Ακυρωτικές Πολιτικές

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΚΡΟΥΠ

  • Κρατήσεις για 3 ή περισσότερα δωμάτια θα θεωρούνται ομαδική κράτηση και θα ισχύουν όλες οι πολιτικές ομαδικής κράτησης (Γκρουπ).
  • Το πρωινό συμπεριλαμβάνεται στην τιμή κράτησης.
  • Η τιμή περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους εκτός του Φόρου Διαμονής
  • Αδύνατες επιχειρησιακές συνθήκες / φυσικές καταστροφές: το ξενοδοχείο δεν είναι υπεύθυνο για τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών, πλημμυρών, απεργιών, κλεισίματος με εντολή από την κυβέρνηση ή οποιουδήποτε άλλου εύλογου περιστατικού εκτός ελέγχου μας.ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Τρόποι πληρωμής που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω τραπεζικού εμβάσματος στις ακόλουθες τράπεζες

 ALPHA BANK: GR90 0140 6830 6830 0232 0001 048
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR58 0172 4530 0054 5301 8539 864
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : GR74 0110 7460 0000 7464 7000 152
Παρακαλούμε, για τη καλύτερη εξυπηρέτηση σας, να προωθήσετε την απόδειξη του εμβάσματος πληρωμής στο email: accounts@mirabel.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΚΡΟΥΠ

 Προκαταβολή 30% της συνολικής αξίας του γκρουπ εντός 5 ημερών από την πραγματοποίηση της κράτησης
 Προκαταβολή του 30% της συνολικής αξίας του γκρουπ ένα μήνα πριν την άφιξη του γκρουπ
 40% της συνολικής αξίας του γκρουπ κατά την άφιξη

Για κρατήσεις γκρουπ εντός ενός ημερολογιακού μήνα πριν την άφιξη
 Προκαταβολή 30% της συνολικής αξίας του γκρουπ με την πραγματοποίηση της κράτησης
 Προκαταβολή του 30% της συνολικής αξίας του γκρουπ 15 ημέρες πριν την άφιξη του γκρουπ
 40% της συνολικής αξίας του γκρουπ κατά την άφιξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΚΡΟΥΠ

 Από ημέρα κράτησης μέχρι 1 ημέρας πριν την άφιξη - 30% της συνολικής αξίας της κράτησης
 Non-Show 100%