για &

Περιβαλλοντική πολιτική

Environmental policy

Το Ξενοδοχείο μας είναι μια εταιρεία Ελληνικής ιδιοκτησίας, αφοσιωμένη στην ικανοποίηση του πελάτη, την άψογη εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών, πάντα σε συνδυασμό με το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία. Το Ξενοδοχείο μας στοχεύει στο να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων του εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες και πράσινες πρακτικές διαχείρισης.

Στο στρατηγικό σχεδιασμό για την προστασία του περιβάλλοντος:

 • Διασφαλίζουμε ότι συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.
 • Εφαρμόζουμε την αρχή της «πρόληψης» σε ότι αφορά τη δημιουργία αποβλήτων και λυμάτων.
 • Εκτιμούμε συνεχώς τις επιπτώσεις της λειτουργίας μας προς το περιβάλλον και εφαρμόζουμε πρακτικές για την μείωσή τους.
 • Εκπαιδεύουμε διαρκώς το προσωπικό μας σε περιβαλλοντικά θέματα ώστε να αντιλαμβάνεται την σημασία της συνεισφοράς του στην επίτευξη των στόχων μας.
 • Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους Μηχανικούς σε ότι αφορά μέτρα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.
 • Θέτουμε στόχους και αξιολογούμε την επιτυχία τους.
Οι στόχοι μας υλοποιούνται με τις εξής δράσεις και οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται:
Διαχείριση και Ορθολογική χρήση Ενέργειας και Νερού.
 • Χρήση λαμπτήρων οικονομίας και LED.
 • Χρήση επαγγελματικών συσκευών χαμηλής κατανάλωσης νερού και ενέργειας στην κουζίνα.
 • Εξοικονόμηση χαρτιού στις καθημερινές συναλλαγές των γραφείων. Εφαρμογή του συστήματος Wash on Demand για μείωση αριθμού πλυσιμάτων.
Ανακύκλωση

Εφαρμογή του τρίπτυχου « Πρόληψη – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση»
 • Ανακύκλωση μπαταριών (ΑΦΗΣ) και ηλεκτρικών συσκευών (ΑΗΣ Α.Ε.)
 • Ανακύκλωση χαρτιου, αλουμίνιου, γυαλιού και πλαστικού (Διαδημοτική Επιχείρηση)
Διαχείριση Αποβλήτων
 • Χρήση λιποσυλλεκτών στην κουζίνα.
 • Διάθεση υγρών αποβλήτων στο βιολογικό καθαρισμό της πόλεως.
Φυσικό Περιβάλλον
 • Προστασία του παράκτιου και θαλασσίου περιβάλλοντος.
 • Προστασία της φύσης και του φυσικού τοπίου
Κοινωνικές περιβαλλοντικές πρακτικές
 • Συνεργασία με τις τοπικές αρχές για τη διατήρηση του φυσικού κάλλους.
 • Συνεργασία με τα σχολεία για την ανάπτυξη και εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης.
 • Οικονομική στήριξη και συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις με διοργάνωση δράσεων σε όλο το νησί.
 • Εκπαίδευση των εργαζομένων στα περιβαλλοντικά ζητήματα και ενημέρωση των πελατών μας.