για &

Πολιτική ποιότητας

Όραμα της ξενοδοχειακής μονάδας MIRABEL HOTEL είναι να παρέχει άριστες υπηρεσίες σε ένα πλήρες ανακαινισμένο και εκσυγχρονισμένο χώρο διαμονής και να αποτελεί το νούμερο ένα ξενοδοχείο στην περιοχή του Αργοστολίου, με αναγνωρισιμότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σκοπός της μονάδας μας είναι η συνεχής βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών μας, αξιοποιώντας σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας και προβολής, προσωπικό με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, με προσανατολισμό στη σωστή λειτουργία και διαχείριση των δωματίων, στην τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην άμεση και ευγενική εξυπηρέτηση για την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.

Το MIRABEL HOTEL, εμείς διακατεχόμενοι από αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας και οικολογικής συνείδησης προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας δεσμευόμαστε:

» να γνωρίζουμε τη στάθμη της ποιότητας των αντίστοιχων ξενοδοχειακών μονάδων και να είμαστε οι καλύτεροι.
» να εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001.
» να αξιοποιούμε όσο καλύτερα γίνεται την τεχνογνωσία και εμπειρία του προσωπικού,
εξασφαλίζοντας παράλληλα καλές συνθήκες εργασίας, εστιάζοντας στη συνεχή εκπαίδευση.
» να μεριμνούμε ώστε όλο το προσωπικό να γνωρίζει την Πολιτική Ποιότητας, τους αντικειμενικούς στόχους και να έχει πλήρη κατανόηση των στοιχείων του Συστήματος Διαχείρισης.
» να εξασφαλίζουμε όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.
» να ελέγχουμε την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης.
» να παρακολουθούμε και να τηρούμε τη νομοθεσία, ιδιαίτερα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
» να έχουμε εκσυγχρονισμένα hardware και software για τη σωστή διαχείριση των κρατήσεων.
» να αξιολογούμε και να ικανοποιούμε (εφόσον είναι εφικτό) ειδικές απαιτήσεις πελατών καθώς και ατόμων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
» να σεβόμαστε το περιβάλλον και να το αναβαθμίζουμε.
» να θέτουμε σε εφαρμογή εκσυγχρονισμένους τρόπους ενημέρωσης των πελατών μας καθώς και τρόπους συλλογής στοιχείων αξιολόγησης.
» να συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – τοπικές αρχές, υπουργεία, ΕΟΤ, ΞΕΕ για τη βελτίωση των επιδόσεών μας.
» να εντοπίζουμε και να μειώνουμε τις αστοχίες ώστε να εξαλειφθούν.

Όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη δυνατή εικόνα του MIRABEL HOTEL αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και προσωπικό, που εργαζόμαστε για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ